Poplatky

Příspěvky a další poplatky pro rok 2017

Členský příspěvek

Splatný do 31.3.2017

320 Kč

Zápisné

150 Kč

Krycí listy I a II

170 Kč

Bonitace při KV

300 Kč

Bonitace individuální

500 Kč