Bonitace

Všechny bonitace probíhají při klubových výstavách. Je možná i individuální domluva s p. Mgr. Ovesnou ohledně bonitace na jiné výstavě jako je klubová výstava pořádaná Exotic Klubem.Na bonitaci se přihlašuje telefonicky na čísle +420 312 269 260 u Mgr. Ovesné. Poplatek za bonitaci je splatný na místě v hotovosti (viz poplatky). Na bonitaci je potřebné doložit originál průkazu původu a jednu jeho kopii. 

Nejbližší klubová výstava: