SHAR PEI

standard

FCI - Standard č. 309 / 09. 08. 1999 / D

SHAR-PEI
(ŠARPEJ)

PŘEKLAD DO NĚMČINY: Dr. J.-M. Paschoud, paní R. Binder.

a paní E.Peper

ZEMĚ PŮVODU: Čína

PATRONÁT: F.C.I.

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 14. 04. 1999.

POUŽITÍ: Lovecký a strážní pes.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 2 Pinčové a knírači,

molosové, švýcarští

salašničtí psi a příbuzná

plemena.

Sekce 2.1 Molossové

dogovití psi

Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Toto čínské plemeno existuje v provinciích sousedících s jihočínským mořem již celá staletí. Původně pravděpodobně pochází z města Dialak v provincii Kwun Tung.

CELKOVÝ VZHLED: Středně velký, živý, kompaktní pes s kvadratickou stavbou těla a krátkou partií beder. Kožní záhyby na mozkovně a kohoutku, malé uši a tlama podobná hrochovi mu propůjčují jedinečný vzhled. Psi jsou větší než feny.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Výška šarpeje od podložky ke kohoutku zhruba odpovídá délce jeho těla od ramenního kloubu k vrcholu sedací kosti. To platí zvláště o psech. Vzdálenost mezi nosní houbou a stopem odpovídá vzdálenosti mezi stopem a týlním hrbolem.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): Klidná, nezávislá, věrná, láskyplná ke členům své rodiny.

HLAVA: Spíše velká v poměru k tělu. Záhyby kůže na čele a na lících pokračují a tvoří lalok.

MOZKOVNA:

Lebka: Plochá, široká.

Stop: Středně vyvinutý.

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:

Nosní houba: Velká a široká, přednostně černá, ale přípustná je jakákoliv barva, jež odpovídá barvě srsti. Nosní otvory široce otevřené.

Tlama: Charakteristická vlastnost plemene. Široká od nasazení až ke špičce tlamy, bez jakékoliv tendence k zužování. Pysky a horní část tlamy jsou dobře vyplněny. Záhyb silné kůže v nasazení nosní houby je přípustný.

Tlama: Jazyk, patro, dásně a pysky jsou přednostně modročerné. Růžově skvrnitý jazyk je přípustný. Jednotně růžově zbarvený jazyk je vysoce nežádoucí. U psů, jejichž barva srsti je vybledlá, je jazyk zbarven jednotně levandulově.

Čelisti / zuby: Silné čelisti s dokonalým nůžkovým skusem, přičemž horní řezáků v horní čelisti přesahuje bez mezery přes řadu řezáků v dolní čelisti a zuby stojí kolmo v čelistech. Dolní pysk nemá být natolik přehnaně masitý, aby tím byl ovlivněn zámek skusu.

Oči: Tmavé, mandlové barvy, se zachmuřeným výrazem. Světlejší barva duhovky je přípustná, pokud je barva srsti vybledlá. Zdravá funkce očí a očních víček nikdy nesmí být nepříznivě ovlivněna okolní kůží, vráskami nebo srstí. Jakákoliv známka podráždění očních bulv, spojivky nebo očních víček je vysoce nežádoucí. Bez entropia.

Uši: Velmi malé, spíše tlusté, tvaru rovnostranného trojúhelníka. Na špičce lehce zaoblené a vysoko na hlavě nasazené; špičky uší směřují k očím.

Nad očima jsou výrazně vpředu a široce nasazené a těsně přiléhají k lebce. Postavené uši jsou navýsost nežádoucí.

KRK: Střední délky, silný, dobře nasazený na plecích. Volná kůže na dolní straně krku by neměla být přehnaně vyvinutá.

TRUP: U dospělých psů jsou kožní vrásky na těle navýsost nežádoucí kromě kohoutku a kořene ocasu, kde se tvoří mírné vrásky.

Horní linie z profilu: Za kohoutkem lehce pronesený, směrem k bedrům opět lehce stoupá.

Hřbet: Krátký, silný.

Partie beder: Krátká, široká, lehce klenutá.

Záď: Spíše plochá.

Hruď: Široká a hluboká. Hrudník dosahuje až k loktům;

Dolní linie: Pod partií beder lehce stoupá.

OCAS: Silný a kulatý u kořene, postupně se zužuje až k tenké špičce. Ocas je velmi vysoko nasazen a je charakteristickou vlastností plemena. Může být nesen vysoko a zahnutý, úzce stočený nebo nad hřbetem nebo k jedné straně zkřovený. Neúplný nebo zcela chybějící ocas je vysoce nežádoucí.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY: Hrudní končetiny jsou rovné, středně dlouhé a dobré síly kostí. Kůže hrudních končetin nevykazuje žádné vrásky.

Plece: Svalnaté, dobře šikmo uložené a dozadu skloněné.

Přední nadprstí: Poněkud šikmo postavené, silné a pružné.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Svalnaté, silné, středně zaúhlené. Běhy stojí kolmo k zemi a při pohledu zezadu jsou rovnoběžné.

Záhyby kůže na stehnu, na lýtku a na zadním nadprstí a také zesílená kůže na hleznu jsou nežádoucí.

Hlezno: Hluboko nasazené.

TLAPY: Středně velké, kompaktní, ne rozevřené. Prsty jsou dobře klenuté. Bez paspárků na pánevních končetinách.

CHODY: Přednostním způsobem pohybu tohoto plemene je klus. Pohyb je volný, harmonický a energický a aktivní, vpředu prostorný a se silným posunem zezadu. S rostoucí rychlostí mají tlapy sklon blížit se k myšlené ose těla. Strnulý pohyb je nežádoucí.

OSRSTĚNÍ

SRST: Charakteristická vlastnost plemene: Krátká, drsná a naježená. Srst je rovná a odstává od těla; na končetinách však většinou lépe přiléhá. Bez podsady. Délka srsti může být 1 až 2,5 cm. Nikdy není trimovaná.

BARVA: Kromě bílé jsou všechny jednotné barvy přípustné. Ocas a zadní stana stehen jsou často zbarveny světleji. Tmavší odstín podél hřbetu a na uších je přípustný.

VELIKOST:

Kohoutková výška: 44 - 51 cm (17,5 až 20 palců).

CHYBY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

TĚŽKÉ VADY:

 • Jakýkoliv jiný než nůžkový skus (jako přechodné opatření je přípustný lehký podkus).
 • Špičatá, úzká tlama.
 • Skvrnitý jazyk (kromě růžově skvrnitého jazyku).
 • Velké uši.
 • Nízko nasazený ocas.
 • Srst delší než 2,5 cm.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 • Agresivita nebo bojácnost.
 • Plochá obličejová část se silným podkusem; předkus.
 • Jednotně růžově zbarvený jazyk.
 • Vtočený vnitřní pysk, který brání správnému zámku skusu.
 • Kulaté, vypouklé oči. Entropium, ektropium.
 • Kožní záhyby nebo chlupy, které brání normální funkci očí.
 • Postavené uši.
 • Ztráta ocasu. Vrozené zkrácení ocasu.
 • Hluboké kožní záhyby na trupu (s výjimkou kohoutku a u kořene ocasu) a na končetinách.
 • Jiná než jednotná barva (albín, žíhaná, skvrnitá, tečkovaná, černá s tříslovou, zbarvení v podobě sedla).

Psi vykazující patrné psychické abnormality a nebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

POZNÁMKA: Jakýkoliv umělý fyzický zásah na šarpejovi (zejména v oblasti pysků a očních víček) vylučuje psa z konkurence.